Home

 

www.svatuska.eu

Asistenční kancelář Svatuška

Tlumočení a překlady

 

                                                                      

Nabízené služby:

1. překladatelská a tlumočnická činnost

Původně jsme poskytovali služby včetně soudních překladů v
 německém a ve francouzském jazyku. V posledních letech se specializujeme převážně na německý jazyk, a to na konsekutivní tlumočení, a dále na překlady jak z němčiny do češtiny, tak také z češtiny do němčiny.


V současné době pracujeme zejména pro stálou klientelu v ČR a SRN.
Dosavadní zkušenosti a soustavně doplňované vzdělání nám dovolují klientům dodávat
jak po jazykové tak i odborné obsahové stránce kvalitní překlady a tlumočení v řadě oborů:
právo (obchodní, občanské, trestní, smlouvy), správa,
technika
- stavebnictví (pozemní a inženýrské stavby), architektura, stavební materiály, geologický průzkum podloží základů staveb a také geologie ložisek nerostů a stavebních materiálů,
- strojírenství (popisy strojů a manuály k nim, technologické celky jako zařízení čistíren odpadních vod, odsiřování spalin v teplárnách a elektrárnách, hořáky, průmyslové pece, spalování v nich, průmyslová dopravní zařízení, automobily a jejich komponenty, ale také diagnostická a zdravotní technika),
- energetika (výroba a rozvod elektrické energie, plynu, páry a tepla, přičemž v elektrotechnice jak nízké, tak i vysoké napětí, ale nikoliv mikroelektroniku a hardware)
- metalurgie
- potravinářský a nápojový průmysl,
- balicí a plnicí stroje,
- stavba, údržba a opravy železničních svršků,
- management včetně systémů řízení jakosti v podnicích,
tlumočení školení ve výše uvedených oborech.
• pedagogika a psychologie, sociální a zdravotní dokumentace pacientů.

Uvedenou šíři oborů můžeme odpovědně zajistit jen díky vytvořené síti spolehlivých poradců-odborníků v jednotlivých oborech, na jejichž kvalifikovanou podporu se můžeme spolehnout.

Úroveň kvality překladů dokazuje kromě stabilní klientely tak osvědčení vydané Českou radou pro překlad a tlumočení (ČERAPT) v Praze v březnu 2003 jako potvrzení výsledku zkoušky v překladu z NJ do ČJ a z ČJ do NJ (zkouška zahrnovala texty obecné až literární povahy, technické a ekonomické).

Zaručujeme zachování naprosté důvěrnosti nám svěřených podkladů.

Dáváme si záležet na vysoké kvalitě své práce a dodržení sjednaných dodacích lhůt.

V případě objednávky klienta na tlumočení se dle dohody s klientem můžeme dopravit do místa jednání po celé ČR nebo také do zahraničí.

U překladů se snažíme v dohodě s klientem odvést překlad ve stejné grafické podobě jakou měl originál předaný k přeložení.2. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

•  - v rámci zákonných možností nabízíme pro české občany na územích, kde je němčina úředním jazykem, podporu při vyřizování jejich záležitostí na místních úřadech (matriky, soudy spravující pozemkové knihy, notářství ad.) buď jako odborný doprovod nebo případně samostatné vyřízení jejich záležitosti v zahraničí buď na základě plné moci nebo mandátní smlouvy.
• stejné služby v rámci zákonných možností v ČR nabízíme a již po řadu let provádíme pro zahraniční, německy hovořící klienty, včetně spolupráce s ústředními úřady ČR.


3. zprostředkování obchodu a služeb

pro naše klienty můžeme podle jejich požadavků zprostředkovat
• dodavatele výrobků včetně staveb,
• prací a služeb včetně služeb ekonomické a právní povahy (spolupracujeme s advokátními kancelářemi, notáři, účetními, odhadci);


4. koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej


 

 

 

 

 

Home

Copyright © 2007 Jakub Svatuška www.uhersko.com >>