Home

 

www.svatuska.eu

Asistenční kancelář Svatuška

Tlumočení a překlady

 

                                                                            

O společnosti:

Počátky naší činnosti sahají do poloviny 90. let, kdy dnešní majitel a jednatel společnosti, Ing. Milan Svatuška, začal realizovat podstatnou část dnešní nabídky činností jako fyzická osoba. Na samém začátku činnosti stály překlady obchodních, technických a právních písemností a tlumočení obchodních a úředních jednání. Vstupem do větších technických projektů v severních Čechách rychle vzrostl objem činnosti, při současném rozšiřování oborů překladu a prohlubování specializace překládaných témat.

V souvislosti s tím  nám byly svěřovány vedle zakázek na překlady a tlumočení také další úkony, které z naší hlavní činnosti vyplývaly a navazovaly na ni: na základě pověření zahraničních klientů zajišťujeme vyřizování jejich záležitostí ve styku s úředními orgány České republiky, příp. také Spolkové republiky Německo, ale také vyhledávání a zprostředkování dodávek výrobků příp. služeb, zabezpečení školení pro pracovníky budovaných provozů aj. Tuto etapu a druh služeb lze shrnout pod označení kompletní překladatelský a tlumočnický servis v investiční výstavbě, ať již na straně dodavatele nebo odběratele (viz Reference) a nejen tam.

Později, s narůstající účastí v projektech a postupujícím vymezováním pozice na trhu těchto služeb, byla jako vhodnější právní rámec pro poskytované služby zvolena společnost s ručením omezeným, která od roku 2006 plně nahradila původní formu podnikání jako fyzická osoba.


 

 

 

 

 

 

 

Home

Copyright © 2007 Jakub Svatuška www.uhersko.com >>